โอโทโรชิ ปีศาจผู้ดูแลศาลเจ้า

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะบ่อยครั้งมักจะเจอกับภัยธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณคนในสมัยก่อนจึงคิดว่าภัยที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีเทพเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นจึงมีการสร้างศาลเจ้าเพื่อสักการบูชาเทพเจ้าขึ้นมาและได้ขยายความเชื่อนี้ออกไปทั่วญี่ปุ่น เราจึงเห็นได้ว่าญี่ปุ่นมีศาลเจ้าจำนวนมาก เมื่อศาลเจ้าเป็นที่เชื่อถือเรื่องเทพเจ้าและวิญญาณจึงทำให้ชาวบ้านเข้าไปไหว้ขอพรเพื่อให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตศาลเจ้าจึงมีมากขึ้นต่อมาประเทศญี่ปุ่นเกิดสงครามขึ้นมากทำให้ผู้คนต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหนีสงครามทำให้มีหมู่บ้านและศาลเจ้าล้างเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก  คนญี่ปุ่นบางพวกที่อาจเป็นนักเดินทางที่หาที่พักก็พบว่ามีศาลเจ้าจึงเข้าพักค้างแรม แต่ต้องตกใจกับเสียงคำรามที่น่ากลัว และใบหน้าที่ใหญ่โตคล้ายยักษ์โอนิ นั่นคือ โอโทโรซ โอโทโรซิ เป็นปีศาจที่ไม่ทำลายใครถึงแก่ชีวิต เพราะใครเห็นเจ้าโอโทโรซิ ก็หนีวิ่งป่าราบไปแล้ว ด้วยโอโทโรซิ เป็นปีศาจที่เชื่อว่า มีหน้าที่พิทักษ์เทพเจ้า จึงมาอยู่ตามศาลเจ้าที่ร้าง เพื่อดูแลสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง ด้วยคนญี่ปุ่นได้รับคติมาจากประเทศจีนอยู่บ้าง คงเชื่อในเทพารักษ์ จึงสร้างปีศาจตนนี้ขึ้นกลายเป็นเรื่องเล่าถึงความน่ากลัวของเทพารักษ์ที่มีรูปลักษณ์เป็นปีศาจ เพื่อเป็นกุศโลบายในการป้องกันคนลบหลู่ทางสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เช่น อาจมีนักเดินทางหรือไม่ก็เด็กๆ เข้าเล่นรบกวนศาลเจ้าร้าง หรือไม่ก็ถ่ายสิ่งประติกูลเช่นอุจจาระ ปัสสาวะ เป็นการลบหลู่เทพเจ้า ด้วยเหตุนี้จึงได้สร้างปีศาจตนนี้ไว้เพื่อให้ผู้คนรุ่นหลังเกิดความกลัวเกรงและให้ความเคารพต่อสถานที่นั่นเอง

© 2018 ปีศาจญี่ปุ่น All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.